Milan Houser

Curiculum Vitae

narozen 12.prosince 1971 ve Vyškově

1985-1989Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně
1992-1993Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
1993-2000Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér monumentální tvorby

Samostatné výstavy

1993Těla, Galerie Chodba, PdF MU, Brno
2001Milan Houser, Muzeum Vyškovska, Vyškov
2002Bez názvu, Prostor pro jedno dílo, Pražákův palác, Moravská galerie, Brno
2003Galerie ARS, Brno
Revers, Atrium Pražákova paláce, Moravská galerie, Brno

Zastoupení ve sbírkách

Sbírka moderního umění Národní Galerie, Praha
Soukromé sbírky ČR, Německo, Itálie, Japonsko